Yazılım ile ilgili notlar

Çözdüğüm problemleri ve bu yolda öğrendiklerimi yazıyorum. - “Söz uçar, yazı kalır”

AWS S3: Püf Noktalar

09/05/2020 tarihinde eklendi

AWS’nin en kullanışlı ve en kendini ispatlamış servislerinden biri S3. İsviçre çakısı gibi olan S3, uygulamanızdaki pek çok ihtiyacı karşılayabiliyor. Yeri geldiğinde bir veritabanı veya statik hosting çözümü olabiliyor. Fakat S3’ten azami verim alabilmeniz için bilmeniz gereken bazı detaylar var.

Kitaplar unsplash-logoFotoğraf Unsplash’ta Stanislav Kondratiev’a aittir.

Terminoloji

S3-hata

AWS hesabı nasıl açılır merak ediyorsanız, ilgili yazıyı okumanızı tavsiye ederim.

Anahtar seçimi

Anahtarlarla ilgili bazı kısıtlamalar var, mesela boyut olarak 1024 bayttan büyük olamazlar (UTF-8). Anahtar formatını nasıl seçmeliyiz? Bu sorunun cevabı, dosyalara nasıl erişeceğinize göre değişiyor. Örnek olarak, instagram türü bir uygulama yapmış olsanız ve her kullanıcının yüklediği fotoğrafları S3’te saklayacak olsanız, şöyle bir anahtar seçimi iş görebilir: {user-id}/foto.jpeg. Bu şekilde bir anahtar seçimi yaptığınızda, 123 id’li bir kullanıcıya ait tüm fotoğrafları listelemek için ListObjects API metodunu prefix='123' ve delimiter='/' parametreleriyle çağırıp sadece o kullanıcının fotoğraflarına erişebilirsiniz.

Dikkat ettiyseniz delimiter olarak “/” kullandık, aslında isterseniz ayraç olarak başka bir karakter de kullanabilirsiniz. Fakat “/” özel bir karakter ve bunu kullandığınızda AWS S3 konsolunda iç içe klasör görünümüne sahip olursunuz. Dolayısıyla delimiter olarak “/” güvenli ve doğru (genellikle) bir tercih olacaktır. Aşağıdaki ekran görüntülerine bakarsanız ne dediğimi daha iyi anlarsınız.

S3-klasorler S3-klasorler-detay

Aynı resme bir de AWS CLI aracılığıyla bakalım:

aws s3api list-objects-v2 --bucket kullanicilar

{
 "Contents": [
  {
   "Key": "123/",
   "LastModified": "2020-05-09T21:01:54.000Z",
   "ETag": "\"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e\"",
   "Size": 0,
   "StorageClass": "STANDARD"
  },
  {
   "Key": "123/baska-foto.png",
   "LastModified": "2020-05-09T21:03:41.000Z",
   "ETag": "\"ae25c06dacc06bd191b24ff28ca52ce5\"",
   "Size": 31453,
   "StorageClass": "STANDARD"
  },
  {
   "Key": "123/foto.jpg",
   "LastModified": "2020-05-09T21:02:44.000Z",
   "ETag": "\"10f7e69e54361d612d4a326165876884\"",
   "Size": 115774,
   "StorageClass": "STANDARD"
  },
  {
   "Key": "987/",
   "LastModified": "2020-05-09T21:03:54.000Z",
   "ETag": "\"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e\"",
   "Size": 0,
   "StorageClass": "STANDARD"
  },
  {
   "Key": "987/foto.jpg",
   "LastModified": "2020-05-09T21:04:07.000Z",
   "ETag": "\"10f7e69e54361d612d4a326165876884\"",
   "Size": 115774,
   "StorageClass": "STANDARD"
  }
 ]
}

Burada dikkatinizi çekmesi gereken nokta, 123 ve 987 konsolda klasör olarak gözükseler de, aslında bunlar da birer obje. Boyutları sıfır bayt. S3 bir güzellik yapıp, normalde hiyerarşik olmayan bir altyapı üzerine bilgisayarınızdaki klasör yapısı gibi bir görünüm sunmuş.

Eğer hangi klasörler var diye listelemek isterseniz delimiter parametresini kullanmalısınız:

aws s3api list-objects-v2 --bucket kullanicilar --delimiter "/"

{
 "CommonPrefixes": [
  {
   "Prefix": "123/"
  },
  {
   "Prefix": "987/"
  }
 ]
}

Bir kullanıcıya ait dosyaları listelemek için prefix parametresini kullanmalıyız:

aws s3api list-objects-v2 --bucket kullanicilar --prefix "123/"

{
 "Contents": [
  {
   "Key": "123/",
   "LastModified": "2020-05-09T21:01:54.000Z",
   "ETag": "\"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e\"",
   "Size": 0,
   "StorageClass": "STANDARD"
  },
  {
   "Key": "123/baska-foto.png",
   "LastModified": "2020-05-09T21:03:41.000Z",
   "ETag": "\"ae25c06dacc06bd191b24ff28ca52ce5\"",
   "Size": 31453,
   "StorageClass": "STANDARD"
  },
  {
   "Key": "123/foto.jpg",
   "LastModified": "2020-05-09T21:02:44.000Z",
   "ETag": "\"10f7e69e54361d612d4a326165876884\"",
   "Size": 115774,
   "StorageClass": "STANDARD"
  }
 ]
}

Consistency modeli

S3, SQS, SNS vb. bulut hizmetleri, dağıtık ve multi AZ (birden fazla farklı veri merkezinde replikasyon) mimarilere sahip olduğundan, farklı bazı davranışlar sergileyebiliyorlar. S3 için bilinmesi gerekenler:

Burada bahsi geçen durumlar milisaniye bazında geçerli de olsa (mesela genelde dosyayı güncelledikten birkaç saniye sonra artık eski versiyonunu okumak gibi bir durum olmuyor), en kötü ihtimale hazır olmalısınız. Uygulamalarınızı kurgularken, güncellediğiniz dosyanın birkaç saniye sonra bile eski versiyonunu okuma ihtimaliniz olduğunu bilin.

Daha iyi anlamak için bir senaryo üzerinden gidelim. Bir dosyamız olsun S3’te. S3 bir veri merkezi arızası ihtimaline karşı, dosyanızı en az üç farklı merkezde depolar (A, B ve C diyelim bunlara). Dosyayı güncellediğinizde, güncelleme bir veri merkezinden başlayıp diğerlerine asenkron olarak tekrarlanır. Mesela A’daki dosya güncellenmiş olup bu güncelleme B ve C’ye henüz ulaşmamış olabilir. Tam bu esnada S3’ten dosyayı okumaya çalışıp, S3 size dosyayı B veya C’den verirse işte o zaman dosyanın eski halini okumuş olursunuz. Buradaki gecikme birkaç saniye ile sınırlı olsa da, dikkat etmeli ve uygulamanızı bunu göz önünde bulundurarak tasarlamalısınız.

Bildirimler

S3’ü diğer AWS servisleriyle entegre etmenin en kolay yollarından biri bildirimler. S3, gerçekleşen bazı olaylar için, belirlediğiniz servislere bildirim gönderebiliyor. Bunlardan en öne çıkanlar:

S3 bildirimlerini gönderebileceğiniz servisler ise şunlar:

Bildirimleri tüm dosyalar için değil de, prefix ve suffix kullanarak belirli dosyalar için geçerli kılabilirsiniz. Maalesef prefix ve suffix içerisinde wildcard (mesela *) kullanılamıyor. Örnek olarak, kullanici/{id}/metadata.json şeklinde tüm kullanıcılar için birer dosya tutuyorsanız ve sadece bu tür dosyalar için bildirim almak istiyorsanız “prefix=kullanici/” ve “suffix=metadata.json” olarak belirlemelisiniz. Bir başka kısıt ise, birden fazla bildirim tanımladığınızda, prefix ve suffix ikilileri tamamen ayrık olmalı. Mesela “prefix=kullanici/” ve “prefix=kullanici/123” şeklinde iki tanım bir arada yer alamaz.

Versiyonlama

Klasör (bucket) bazında versiyonlama aktifleştirilebiliyor. Versiyonlama sayesinde, aynı dosyanın farklı versiyonlarını saklayabiliyorsunuz. Versiyonlamanın faydası, yanlışlıkla bir dosyanın silinmesini veya üzerine yazılmasını engellemesidir. Versiyonlama aktifken bir dosyayı sildiğinizde aslında dosya silinmiyor, bunun yerine dosyanın yeni bir versiyonu oluşturuluyor ve bu işaretleniyor. Böylece dosya sanki silinmiş gibi görülüyor ama istediğinizde dosyanın eski versiyonlarını geri alabiliyorsunuz. Windows’taki geri dönüşüm kutusu gibi düşünebilirsiniz.

Örnek üzerinde gösterecek olursak, diyelim ki versiyonlama aktif olan bir klasörde 123/foto.jpg dosyasını sildik. Eğer dosyanın versiyonlarını listelersek ilk versiyonu ve silinme işaretini göreceğiz:

aws s3api list-object-versions --bucket kullanicilar --prefix "123/foto.jpg"

{
 "Versions": [
  {
   "ETag": "\"10f7e69e54361d612d4a326165876884\"",
   "Size": 115774,
   "StorageClass": "STANDARD",
   "Key": "123/foto.jpg",
   "VersionId": "null",
   "IsLatest": false,
   "LastModified": "2020-05-09T21:02:44.000Z",
   "Owner": {
    "DisplayName": "omerselcukcihan",
    "ID": "da14db3b6ffbc36f6261fa2eb6af8d9ca2f26a075328f619aa51b1345a878e8f"
   }
  }
 ],
 "DeleteMarkers": [
  {
   "Owner": {
    "DisplayName": "omerselcukcihan",
    "ID": "da14db3b6ffbc36f6261fa2eb6af8d9ca2f26a075328f619aa51b1345a878e8f"
   },
   "Key": "123/foto.jpg",
   "VersionId": "chM_qvFv7zrt0JX2xaKmfqILZ5ecdGqq",
   "IsLatest": true,
   "LastModified": "2020-05-09T23:27:58.000Z"
  }
 ]
}

Bu dosyayı okumak istediğimizde 404 hatası alırız:

aws s3api head-object --bucket kullanicilar --key "123/foto.jpg"

An error occurred (404) when calling the HeadObject operation: Not Found

Eğer dosyanın silinmeden önceki versiyonunu okursak, dosyamıza ulaşabiliriz:

aws s3api head-object --bucket kullanicilar --key "123/foto.jpg" --version-id null

{
  "AcceptRanges": "bytes",
  "LastModified": "Sat, 09 May 2020 21:02:44 GMT",
  "ContentLength": 115774,
  "ETag": "\"10f7e69e54361d612d4a326165876884\"",
  "VersionId": "null",
  "ContentType": "image/jpeg",
  "Metadata": {}
}

VersionId null olarak görünüyor, çünkü bu dosyayı oluşturduğumuzda henüz klasörde versiyonlama aktif değildi. Aynı anahtarla tekrar bir dosya yüklersek, S3 dosyaya bir VersionId atayacaktır. Versiyonlamanın aktif olduğu bir klasörde, dosyayı tamamen silmek için tüm versiyonlarını silmek gerekir. Bu işlemi sadece klasör sahibi yapabilir. Dosyaların yanlışlıkla silinmesinin önüne geçmek için S3’ün aldığı bir önlem bu.

Metadata

S3’te saklayabildiğiniz veri sadece dosyanın kendisiyle sınırlı değil. İsterseniz her dosyaya bir de metadata ekleyebilirsiniz. S3 zaten her dosyaya kendi birtakım metadata ekliyor. Bunlardan bazıları:

Kendi oluşturmak istediğiniz metadata için toplam 2KB’lık bir sınır var. Instagram örneğinden gidecek olursak, kullanıcının fotoğrafını saklarken metadata olarak yer bilgisini göndermek isteyebilirsiniz.

Çıkarımlar

S3 kullanarak geliştirdiğiniz ve anlatmaktan gurur duyacağınız uygulamalarınız varsa, yorumlarda paylaşabilirsiniz :smile: